sugestia

REKLAMA

Jak korzystać - instrukcja obsługi

 • Jeżeli chcesz zostać klientem portalu

  • Wejdź w "Rejestracja" (menu pionowe po lewej stronie) i wypełnij wszystkie pola. Jednorazowo można wybrać tylko jedną branżę (przewodnicy, piloci, transport, lub organizatorzy). Na podany adres mailowy otrzymasz mail "rejestracja konta" z linkiem aktywującym, który należy kliknąć lub skopiować i wkleić w adres przeglądarki. Proszę zapamiętać podany login i hasło! - będą potrzebne do każdorazowego dostępu do swoich danych.
  • Uzyskujesz aktywny dostęp do portalu i możesz się zalogować za pomocą podanego w pierwszym kroku loginu i hasła. "Dodaj wpis do katalogu": określ abonament i priorytet z którego chcesz korzystać, oraz wprowadź obowiązkowe dane osobowe. Po tym kroku otrzymasz mail "dodanie wpisu do katalogu" z informacją o wybranych przez Ciebie parametrach i uaktywnią się wszystkie (w zależności od priorytetu) opcje "Panelu klienta".
  • W "Panelu klienta" w zakładce "Twój wpis w katalogu" wprowadź pozostałą część danych wymaganych do prawidłowego wyświetlania i wyszukiwania Twojego wpisu.
  • Po autoryzacji danych przez administratora (bądź dodatkowo po uregulowaniu należności w przypadku abonamentu) Twój wpis będzie wyświetlany w portalu, otrzymasz potwierdzenie mailem: "aktywacja wpisu w portalu".
  • Jeżeli chcesz wykupić abonament wejdź do "Panelu klienta" w zakładkę "ustawienia i płatności" i postępuj zgodnie ze wskazówkami. Następnie przekaż na konto administratora kwotę "do zapłaty" wybranego abonamentu z priorytetem używając koniecznie podanego tytułu przelewu. Potwierdzenie otrzymania wpłaty zostanie zasygnalizowane mailem "przedłużenie abonamentu", oraz uaktywnieniem wszystkich opcji portalu w twoim "Panelu klienta".
  • Aby skorygować, lub uzupełnić swoje dane wejdź w "Panel Klienta" i podaj swój login i hasło (wpisane podczas rejestracji). Masz dostęp do wprowadzonych wcześniej danych w "Twój wpis w katalogu" i możesz je zmienić, oraz korzystać z wolnych terminów (przewodnicy i piloci) i giełdy ofert.
 • Jeżeli chcesz znaleźć interesujące Cię dane wybierz z górnego poziomego menu branżę. Pojawi się wyszukiwarka, w której możesz wprowadzić wymagane przez Ciebie parametry usług. Znalezione dane odpowiadające wprowadzonym parametrom pokażą się w kolejności od najbardziej uprzywilejowanych do zwyczajnych, pojawi się informacja o ilości znalezionych danych.

 • Jeżeli chcesz przejrzeć bazę danych interesującej Cię branży wybierz ją z listy ukazującej się pod wyszukiwarką. Przewodnicy podzieleni sa według rodzajów uprawnień, a pozostałe branże według województwa zamieszkania, lub prowadzenia działalności. Dane pokażą się w kolejności od najbardziej uprzywilejowanych do zwyczajnych.

 • Jeżeli chcesz przejrzeć oferty firm transportowych (dostępne środki transportu w podanych terminach), lub organizatorów turystyki (zapotrzebowanie na usługi przewodnickie, pilotażowe, lub środki transportowe w podanych terminach) musisz posiadać aktywne konto w portalu z opłaconym dowolnym abonamentem. Dostęp do giełd ofert jest z Twojego Panelu Klienta.

 • WOLNE TERMINY
  Pogrubione na czarno daty pokazują obowiązujący wykupiony przez Ciebie okres abonamentowy (bez względu na priorytet): kwartał, półrocze, lub rok. Strzałkami przy nazwach miesięcy można przemieszczać się po kalendarzu w przód i w tył. Klikając na wybrany dzień odznaczamy go na czerwono jako zajęty! Dni zajęte zaznaczamy pojedynczo. Takie dni nie będą znajdywane przez wyszukiwarkę w której będzie wybrany ten sam termin. Klikając ponownie na odznaczony czerwono dzień przywracamy go do aktywności. Należy na bieżąco aktualizować kalendarz aby użytkownicy mogli znajdywać Twoje usługi w dniach zadeklarowanych przez Ciebie jako wolne.

 • GIEŁDA OFERT (środków transportu)
  Wykaz dostępnych środków transportu zadeklarowanych przez firmy transportowe będące klientami portalu. Zawiera dane adresowe i kontaktowe przewoźnika, charakterystykę środka transportu, oraz okres w którym jest dostępny. Oferty ułożone są chronologicznie według dat rozpoczęcia okresu dostępności środka transportu. Giełda może być przeglądana tylko przez klientów portalu z branż: przewodnicy, piloci i organizatorzy, którzy mają opłacony abonament.

 • GIEŁDA OFERT (organizatorów turystyki)
  Wykaz zleceń na usługi przewodnickie, pilotażowe, lub transportowe podawanych przez organizatorów turystyki będących klientami portalu. Zawierają dane adresowe i kontaktowe organizatora, wymagane uprawnienia przewodnickie, lub pilotażowe, lub potrzebny środek transportu, oraz okres w którym są one potrzebne. Oferty ułożone sa chronologicznie według dat rozpoczęcia okresu zlecenia. Giełda może być przeglądana tylko przez klientów portalu z branż: przewodnicy, piloci i transport, którzy mają opłacony abonament.